Ngân hàng Công Thương Việt Nam Đồng Tháp

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 8 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 3 quận huyện của Đồng Tháp. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng VIETINBANK tại Đồng Tháp chủ yếu đặt ở Châu Thành có 5 địa điểm, Hồng Ngự có 2 địa điểm, Sa Đéc có 1 địa điểm

Chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Công Thương Việt Nam Đồng Tháp

Huyện Châu Thành
 • Vietinbank PGD Nha Mân

  Số 1-2, Lô K, Tỉnh Lộ 854, Xâ Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp

Châu Thành
 • Vietinbank PGD Nha Mân

  Số 1-2, Lô K, Tỉnh Lộ 854, Xâ Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp

Hồng Ngự
Huyện Châu Thành
 • Vietinbank PGD Nha Mân

  Số 1-2, Lô K, Tỉnh Lộ 854, Xâ Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp

Châu Thành
 • Vietinbank PGD Nha Mân

  Số 1-2, Lô K, Tỉnh Lộ 854, Xâ Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp

Châu Thành
 • Vietinbank PGD Nha Mân

  Số 1-2, Lô K, Tỉnh Lộ 854, Xâ Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp

Châu Thành
 • Vietinbank PGD Nha Mân

  Số 1-2, Lô K, Tỉnh Lộ 854, Xâ Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp

Huyện Châu Thành
 • Vietinbank PGD Nha Mân

  Số 1-2, Lô K, Tỉnh Lộ 854, Xâ Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp

Hồng Ngự
Huyện Châu Thành
 • Vietinbank PGD Nha Mân

  Số 1-2, Lô K, Tỉnh Lộ 854, Xâ Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp

Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Việt Nam tại Đồng Tháp

Tỷ giá hôm nay (30/05/2024)

Giá Mua Giá Bán
usd 24,250.53 24,613.88
gbp 29,466.04 29,469.34
eur 25,975.47 26,971.66
sgd 17,808.50 18,408.75
cny 2,044.27 2,809.25
jpy 162.63 169.55
hkd 2,167.68 2,419.68
aud 15,709.97 16,325.48
cad 17,799.22 18,405.68
rub 16,716.38 17,047.06
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay